Střelnice Šumperk

Svazarm v Šumperku-Temenici zesílil svou aktivitu po nastoupení pana Jindřicha Švába do funkce předsedy a dokázal mnohé probudit z polospánku. Organizace měla od sedmdesátých let v průměru 470 členů, kteří se vyžívali v klubech motoristů, radiově orientačního běhu, střelectví, modelářství a dalších kroužcích. Když byla stávající dřevěná střelnice v bývalé cihelně poškozena velkou sněhovou nadílkou, bylo rozhodnuto vybudovat novou střelnice o dvaceti stavech na vzdálenost 50m. V roce 1987 byla zahájena její výstavba v akci Z a na podzim tohoto roku byla střelnice slavnostně otevřena. Rychlost výstavby tohoto sportovního zařízení dodnes mnohé návštěvníky střelnice udivuje. V čele s předsedou panem Švábem odpracovali nejen členové střeleckého, ale i ostatních sportovních klubů stovky brigádnických hodin. Střelnice má palebné úseky na 50m, 25m a 10m a dvacet samostatně oddělených stanovišť. Po technické stránce se střelnice stále zdokonaluje, jsou zde v součastnosti zavedeny automaticky posuvné terče pro střelbu z malorážek na 50m i vzduchových zbraní na 10m. Pro pistoláře jsou připraveny dvě sady otočných terčů pro střelbu na 25m. Střelnice je dnes zaregistrována na ústředí AVZO TSČ ČŘ pod registračním číslem 80040.

Novinky


Účetní závěrka AVZO TSČ ČR Šumperk-Temenice05.03.2018 05:24
Žádáme členy AVZO, aby se v sekci dokumenty seznámili s účetní uzávěrkou 2017. Tato se bude schvalovat na členské schůzi 10.3.2018

Účetní závěrka střeleckého klubu27.02.2018 19:34
žádáme členy střeleckého klubu, aby se seznámily v sekci dokumenty s účetní závěrkou 2017, která se bude schvalovat na členské schůzi 10.3.2018

Příspěvky16.12.2017 15:35
žádáme členy AVZO, aby členské příspěvky uhradili nejpozději do 31.3.2018 jinak jim hrozí vyškrtnutí z členské základny AVZO. Členové SSK uhradí členské příspěvky nejpozději do 15.2.2017, jinak jim hrozí taktéž vyškrtnutí z členské základny SSK.

Školení16.12.2017 15:26
Pro členy AVZO, p.s. Šumperk-Temenice Dne 23. 3. 2018 by mělo proběhnout školení rozhodčích v Hanušovicích případně v Loučné nad Des.- bude upřesněno. Zájemci o toto školení nahlaste svůj požadavek na adresu vladriemer@seznam.cz nebo vlabenes@seznam.cz nejpozději do 10. ledna 2018. Školení bude zaměřeno k získání licence pro rozhodčí, resp. trenéry, případně ke zvýšení třídy pokud již licenci mají.

Členské příspěvky 2018 pro členy AVZO a SSK Šumperk-Temenice29.10.2017 15:37
Příspěvky AVZO a SSK na rok 2018 jsou 200,- Kč dospělý 100,- Kč mládež do 18 let a studující, 500,- Kč členové SSK Příspěvky nutno zaplatit převodem na účet viz: http://www.strelnice-sumperk.cz/page/default/kontakt- nutno zadat jméno plátce. Upozorňujeme ,že AVZO a SSK mají rozdílné účty, proto prosíme pokud jste členy obou organizací uhraďte příspěvky na správné účty!!!!!!Platby v hotovosti budou přijímány vždy v pátek od 16-18 h na střelnici- pan Šváb
Více novinek...

Poloha

Pod Senovou 66, Šumperk 787 01
GPS: 49°58'22.4"N 16°57'02.6"E

Poloha