Střelnice Šumperk

Svazarm v Šumperku-Temenici zesílil svou aktivitu po nastoupení pana Jindřicha Švába do funkce předsedy a dokázal mnohé probudit z polospánku. Organizace měla od sedmdesátých let v průměru 470 členů, kteří se vyžívali v klubech motoristů, radiově orientačního běhu, střelectví, modelářství a dalších kroužcích. Když byla stávající dřevěná střelnice v bývalé cihelně poškozena velkou sněhovou nadílkou, bylo rozhodnuto vybudovat novou střelnice o dvaceti stavech na vzdálenost 50m. V roce 1987 byla zahájena její výstavba v akci Z a na podzim tohoto roku byla střelnice slavnostně otevřena. Rychlost výstavby tohoto sportovního zařízení dodnes mnohé návštěvníky střelnice udivuje. V čele s předsedou panem Švábem odpracovali nejen členové střeleckého, ale i ostatních sportovních klubů stovky brigádnických hodin. Střelnice má palebné úseky na 50m, 25m a 10m a dvacet samostatně oddělených stanovišť. Po technické stránce se střelnice stále zdokonaluje, jsou zde v součastnosti zavedeny automaticky posuvné terče pro střelbu z malorážek na 50m i vzduchových zbraní na 10m. Pro pistoláře jsou připraveny dvě sady otočných terčů pro střelbu na 25m. Střelnice je dnes zaregistrována na ústředí AVZO TSČ ČŘ pod registračním číslem 80040.

Novinky


Brigáda po vichřici13.03.2019 22:05
V sobotu 16 března od 9 hodin bude mimořádná brigáda na úklid střelnice po vichřici. Děkujeme za účast.

Schůze AVZO a SSK Šumperk-Temenice15.02.2019 15:41
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na výroční členskou schůzi AVZO a SSK Šumperk-Temenice, která se koná v Hasičské zbrojnici v Temenici 9. března 2019 v 9.00 hod Prezence začíná v 8.30 hod., kde bude provedena kontrola členských průkazů AVZO a SSK.

Účetní závěrka 2018 střeleckého klubu11.02.2019 05:50
žádáme členy střeleckého klubu, aby se seznámily v sekci dokumenty s účetní závěrkou 2018, která se bude schvalovat na členské schůzi 10.3.2019

Účetní závěrka 2018 AVZO TSČ ČR Šumperk-Temenice11.02.2019 05:50
Žádáme členy AVZO, aby se v sekci dokumenty seznámili s účetní uzávěrkou 2018. Tato se bude schvalovat na členské schůzi 10.3.2019

Příspěvky16.12.2017 15:35
žádáme členy AVZO, aby členské příspěvky uhradili nejpozději do 31.3.2018 jinak jim hrozí vyškrtnutí z členské základny AVZO. Členové SSK uhradí členské příspěvky nejpozději do 15.2.2017, jinak jim hrozí taktéž vyškrtnutí z členské základny SSK.
Více novinek...

Poloha

Pod Senovou 66, Šumperk 787 01
GPS: 49°58'22.4"N 16°57'02.6"E

Poloha